معرفی دفتر

معرفی دفتر:

یادگیری الکترونیکی (E-Learning ) رویکردی نوین در آموزش از دور است که برای هر فراگیری امکان یادگیری در هر زمان و در هر مکان را فراهم می نماید.با عنایت به چشم انداز و ماموریت دانشگاه ورهنمودهای ریاست محترم دانشگاه در حرکت به سوی دانشگاه تخصصی الکترونیکی ، درآمدزایی وکسب منابع مالی جدید ، این دفتر در نظر دارد ، با استفاده از تجربیات ارزشمندی که در زمینه یادگیری الکترونیکی در سال های اخیر در دانشگاه پیام نور بدست آمده و همچنین استفاده از نظر متخصصین و اهل فن در این حوزه ، برای تحقق اهداف عالی دانشگاه که هماناآموزش برای همه، همه جا وهمه وقت و ارائه آموزشهای تکمیلی ، مهارتی و شغلی مورد نیاز جامعه میباشد گام های مهمی را بردارد.

سابقه فعالیت :

-        در سال 1388 با تصویب هیات امنای دانشگاه و امضای وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری ”دفتر آموزش آزاد و چندرسانه ای ” در زیر مجموعه معاونت آموزشی دانشگاه معین شد .

-     در سال 1389 دفتر آموزش آزاد و چندرسانه ای باحدود شش کارشناس تاسیس و دوره های آموزش الکترونیکی در مقطع کارشناسی ارشد با جذب 1100 دانشجو در قالب 15 قطب الکترونیکی و همکاری 150 عضو علمی و15 کارشناس در قطب ها و با تولید 159 عنوان محتوای درسی در 23 رشته راه اندازی شد دوره های آموزش آزاد و کوتاه مدت نیز راه اندازی شد و مذاکره و تفاهم با 4 ارگان در حال انجام بود که با تغییر مدیریت کلیه فعالیت های آموزشی آزاد تعطیل و نفرات به آموزش الکترونیکی منتقل وکلیه فعالیت های این گروه تا سال 93 متوقف شد .

-        در حال حاضر 6000 دانشجوی الکترونیکی فعال و حدود 75000 دانشجوی سنتی که از خدمات الکترونیکی استفاده میکنند در 19 قطب مشغول تحصیل می باشند محتواهای درسی به بیش از 420 عنوان رسیده و حدود 1800 عضو علمی و 14 کارشناس در مرکز و 38 کارشناس در قطب ها همکاری دارند. و با دستگاه ها و سازمان های مختلف* حدود بیست و یک * تفاهم نامه همکاری منعقد شده است .

 

*  (پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیرالدین طوسی- شرکت ایساکو- راه آهن جمهوری اسلامی ایران- شرکت آروین آرمینی- موسسه هزاره اندیشه شرقی ) ( بانک شهر- شبکه ملی فرهنگ- انجمن دارندگان نشان استاندارد- فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران- شرکت تولیدی مهندسی کاراشیمی شایان- سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت تهران- دانشگاه نیروی انتظامی آموزش عای ناجا )