ردیف  نام خانوادگی نماینده محل خدمت تلفن ثابت ایمیل پشتیبان
1 خانم عليزاده  قطب آذربایجان شرقی 04134777974 b_alizadeh2007@yahoo.com خانم حلاجی
2 خانم كاوياني  قطب اصفهان 03132613150 lms.esfahan@yahoo.com خانم حلاجی
3 خانم سلمانی قطب تهران شرق 02177318581-(158) lms.tshargh@gmail.com خانم خسروشاهی
4 آقای رستم پور  قطب تهران شمال 02184234350 saeedrostampoormaleky@gmail.com خانم حلاجی
5 خانم اوراض شیخی  قطب خراسان رضوی 05138683889 khorasan_pole@yahoo.com خانم ترابی
6 خانم منصوري  قطب خوزستان 06133324652 khozestanpnu@yahoo.com خانم حلاجی
7 آقای زارع  قطب فارس 07136222248 rahim2059@yahoo.com آقای محمدی جم
8 خانم حبيبی  قطب قم 02537179164 habibi139@yahoo.com خانم خسروشاهی
9 آقای حسن زاده  قطب کرمان 03433303667 reza_s20022003@yahoo.com خانم ترابی
10 خانم طرفه  قطب گیلان 01332664395 sara_torfeh@yahoo.com خانم خسروشاهی
11 آقای حسين پور  قطب مازندران 01133105502 lms.mazandaran@gmail.com خانم ترابی
12 خانم عبدي گاون  قطب مازندران - کارشناسی ارشد 01133108254 lms.mazandaran@gmail.com خانم ترابی
13 خانم موسوی لاریجانی  قطب مازندران - کارشناسی 01133108254 lms.mazandaran@gmail.com خانم ترابی
14 خانم دهقان  قطب یزد 03538250724 lms2.yazd@gmail.com خانم ترابی
15 آقای محمدی جم مرکز آموزش الکترونیکی 02126138932 pnuno-r@pnu.ac.ir آقای گیلانی
16 خانم حلاجی مرکز آموزش الکترونیکی 02126138764 leilahallaji1384@yahoo.com آقای گیلانی
17 خانم ترابی مرکز آموزش الکترونیکی 02126138764 Torabi914@gmail.com آقای گیلانی
18 خانم خسروشاهی مرکز آموزش الکترونیکی 02126138764 mon_khosro@pnu.ac.ir آقای گیلانی
19 اقای گیلانی مرکز آموزش الکترونیکی 02126138932 komeylg@yahoo.com