دفتر آموزش های آزاد و چند رسانه ای مجوز برگزاری بالغ بر 2000 دوره در گروه بندی های زیر را اخذ کرده است:

 • دوره های ادبی
 • دوره های ایمنی
 • دوره های آمادگی آزمونها
 • دوره های آموزش دهیاران
 • دوره های آموزش نرم افزار
 • دوره های بهداشتی و ...
 • دوره های تخصصی
 • دوره های تربیت بدنی
 • دوره های تربیت مربی
 • دوره های حسابداری
 • دوره های حقوقی
 • دوره های روانشناسی و علوم تربیتی
 • دوره های زبان خارجی
 • دوره های ضمن خدمت کارکنان
 • دوره های عمومی
 • دوره های کارآفرینی ، کسب و کار
 • دوره های کشاورزی
 • دوره های مدیریتی
 • دوره های مقاله نویسی، پایان نامه نویسی و ...
 • دوره های مهارتی

علاقمندان  می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه آموزش های آزاد دانشگاه پیام نورotc.pnu.ac.ir  مراجعه نمایند.

فايلها
عناوين+دوره+ه.xlsx 113.9 KB