معرفی دفتر
1397/6/18 یکشنبه
وظایف دفتر
وظایف دفتر آموزش های آزاد و چند رسانه ای دانشگاه پیام نور

.

 وظایف دفتر آموزش های آزاد و چند رسانه ای  
·          ارائه آموزش الکترونیکی با بهره‌گیری از اساتید مجرب
·         بسترسازی برای اجرای آموزش الکترونیکی در مقاطع دکتری و کارشناسی در دانشگاه پیام نور
·         ایجاد شیوه های متنوع و ارتقای فرهنگ یادگیری الکترونیکی در دانشگاه  
·         تهیه و به روزسازی استانداردهای آموزش الکترونیکی و شرایط مطلوب یادگیری الکترونیکی
·         تهیه مکانیزم های مناسب در راستای تحقق اهداف نظام آموزش الکترونیکی و گسترش آن
·         نظارت بر اجرای قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی
·         تعاملو همکاری با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در راستای مبادله اطلاعات و تجربیات
·         الکترونیکی شدن آزمون های برخط دانشگاه پیام نور
·         ارائه آموزش الکترونیکی برای دانشجویان خارج از کشور
·         تعریف و ابلاغ استانداردهای علمی و آموزشی تولید محتواهای دروس و کلاس های الکترونیکی  
·         نظارت مرحله ای بر حسن اجرای استانداردهای علمی و آموزشی در فرآیند آموزش الکترونیکی
·         نظارت مرحله ای بر حسن اجرای استانداردهای علمی ، آموزشی و فنی در فرآیند تولید محتوای الکترونیکی
·         شناسایی نیاز های دانشگاه و تولید انواع محتوای الکترونیکی و اولویت بندی آن
·         غنی سازی و رفع اشکال محتوای الکترونیکی موجود.
·         مطالعه فناوری های روز دنیا جهت ارتقا کمی و کیفی آموزش الکترونیکی
·         امکان سنجی یادگیری مبتنی بر سایر فناوری های آموزشی جدید نظیر (Mobile Learning)
·         تنوع بخشی و زمینه سازی برای گسترش آموزش های آزاد و کوتاه مدت و توسعه آموزش کاربردی، مهارتی و تخصصی.
·          برگزاری آموزش های آزاد و کوتاه مدت مورد نیاز سازمانها و دستگاه ها بصورت حضوری و الکترونیکی
·         راهبری دوره های آزاد و کوتاه مدت با همکاری و مشارکت دست اندرکاران،صاحبنظران، اساتید و عوامل اجرایی غیر دولتی و دولتی مربوط در چهارچوب قوانین و مقررات جاری 
·         تنظیم قراردادها و تفاهم نامه ها با دانشگاه ها، موسسات آموزشی و غیر آموزشی خصوصی و دولتی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط برای ارائه آموزشهای آزاد و کوتاه مدت
·         تعریف دوره های آموزشی کوتاه مدت یا تک درس حضوری و مجازی براساس ضوابط و با همکاری بخش های علمی و واحدهای ذیربط
·         پیگیری برای دریافت مجوزهای مورد نیاز دوره های کوتاه مدت از دفتر آموزشهای آزاد وزارت متبوع
·         نظارت بر اجرای قوانین، مقررات ، آیین نامه ها و دستورالعمل های آموزش الکترونیکی و دورهای آزاد

 
امتیاز دهی