اخبار
1398/10/30 دوشنبه
مهم‌ترین اقدامات دانشگاه پیام نور در حوزه آموزش مجازی
مهم‌ترین اقدامات دانشگاه پیام نور در حوزه آموزش مجازی دکتر زمانی گفت: این دانشگاه با اهتمام ویژه در تامین توسعه فناوری‌های الکترونیکی طی دو سال اخیر، اقدامات خوبی در حوزه آموزش مجازی انجام داده است. به گزارش روابط عمومی، محمدرضا زمانی رئیس دانشگاه پیام نور با اشاره به تخصیص اعتبارات اولیه برای تقویت این زیرساخت‌ها افزود: دانشگاه با همه محدودیت‌های موجود و با بهره‌گیری از منابع مختلف در سال ۱۳۹۷ مبلغ ۷۹۸۶ میلیون ریال به منظور تقویت زیرساخت‌ها اختصاص داد و در سال ۱۳۹۸ نیز توانست با افزایش اعتبارات این رقم را به مبلغ ۸۴۵۰ میلیون ریال افزایش دهد. وی افزود: تجمیع بخش‌های مختلف مرتبط با آموزش الکترونیکی در یک ساختمان جهت هم‌افزایی برای تولید محتوای الکترونیکی، ارائه دروس به صورت الکترونیکی و برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از امکانات مختلف موجود، از دیگر اقدامات دانشگاه در حوزه آموزش الکترونیکی بوده است.