اطلاعیه ها
1397/10/15 شنبه
عدم امکان تمدید مهلت ثبت نمرات میان ترم
تاریخ های اعلام شده در تقویم آموزشی از جمله زمان ثبت نمرات تمدید نخواهد شد

.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر