اطلاعیه ها
1397/11/16 سه‌شنبه
عناوین دروسی که در نیمسال دوم 98-97 دارای منبع درسی شده اند
عناوین دروسی که از نیمسال دوم 98-97 دارای منبع درسی شده اند و کلیه مراکز/واحد ها مجاز به ارائه این دروس نیز می باشند

.

ردیف

نام درس

کد درس

گروه علمی

قطب

مقطع

1

مبانی جانورشناسی

1112460

زیست شناسی

اصفهان

کارشناسی

2

مبانی فیزیولوژی گیاهی

1112522

زیست شناسی

اصفهان

کارشناسی

3

آنالیز تابعی مقدماتی

1111390

ریاضی

آذربایجان شرقی

کارشناسی

4

آموزش و پرورش ابتدايي و متوسطه اول و دوم

1217378

روانشناسی

تهران

کارشناسی

5

مهندسی اطلاعات

1311008

مهندسی مدیریت اجرایی

تهران

کارشناسی

6

طراحی فرآیند

1311031

مهندسی مدیریت اجرایی

تهران

کارشناسی

7

مدیریت کارگاه  و منابع انسانی

1312002

مهندسی مدیریت پروژه

تهران

کارشناسی

8

نرم افزارهای مهندسی عمران

1313124

مهندسی عمران

تهران

کارشناسی

9

درس کاربرد GIS در مهندسی عمران

1313125

مهندسی عمران

تهران

کارشناسی

10

طراحی معماری

1313320

مهندسی عمران

تهران

کارشناسی

11

مهندسی سیستم ها

1313363

مهندسی عمران

تهران

کارشناسی

12

طراحی ایجاد صنایع

1314059

مهندسی صنایع

تهران

کارشناسی

13

اتوماسیون صنعتی

1314064

مهندسی صنایع

تهران

کارشناسی

14

شناسایی پلیمر

1317233

مهندسی شیمی

تهران

کارشناسی

15

مباحث ویژه1
(کد قدیمی-ورودیهای96 و قبل)

1322040

مهندسی نرم افزار

تهران

کارشناسی

16

مباحث وپژه2
(کد قدیمی-ورودیهای 96 وقبل)

1322059

مهندسی نرم افزار

تهران

کارشناسی

17

تاریخ شهرهای ایرانی اسلامی

1813075

مهندسی شهرسازی

تهران

کارشناسی

18

روشهاي فيزيكي وشيميايي جداسازي

1114141

شیمی

خراسان رضوی

ارشد

19

ایمنی در آزمایشگاه

1114345

شیمی

خراسان رضوی

کارشناسی

20

مباني روانشناختي و اجتماعي در برنامه درسي

1211541

علوم تربیتی

فارس

ارشد

21

فیزیک هسته ای 1

1113403

فیزیک

فارس

کارشناسی

22

اخلاق حرفه ای درتعلیم و تربیت

1211640

علوم تربیتی

فارس

کارشناسی

23

کاربرد رایانه درتعلیم و تربیت

1211649

علوم تربیتی

فارس

کارشناسی

24

تدوین و نگارش متون و گزارش های علمی

1211651

علوم تربیتی

فارس

کارشناسی

25

برنامه ریزی درسی دوره تحصیلی متوسطه

1211664

علوم تربیتی

فارس

کارشناسی

26

کارآفرینی آموزشی

1211666

علوم تربیتی

فارس

کارشناسی

27

نقد نظريه هاي اقتصاد سنتي

1221178

اقتصاد

کرمان

ارشد

28

تجربه اقتصاد اسلامي در عصر حاضر( آموزش محور )

1221188

اقتصاد

کرمان

ارشد

29

برنامه ريزي رياضي

1221284

اقتصاد

کرمان

ارشد

30

برنامه ريزي اقتصادي

1221320

اقتصاد

کرمان

ارشد

31

سياستهاي كشاورزي

1221322

اقتصاد

کرمان

ارشد

32

نقد و بررسی آثار ترجمه شده

1212401

زبان شناسی و زبان های خارجی

گیلان

ارشد


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر