تماس با ما
تماس با ما

 

مدیر کل دفتر آموزش های آزاد و چند رسانه ای: دکتر سیدجواد مقدسی           
تلفن مستقیم :
 22485087

 

مسئول دفتر : آقای حسین زارع
تلفن مستقیم : 22485087 فکس: 22454976 داخلی : 2729

 

آدرس : تهران، مینی سیتی، بلوار ارتش، اول شهرک نفت، خیابان نخل، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور، ساختمان کتابخانه طبقه سوم، دفتر آموزشهای آزاد و چند رسانه ای

پست الکترونیکی : info.lms@pnu.ac.ir