صفحه اصلی
سامانه LMS
1401/6/20 یکشنبه
سامانه آموزش آزاد
1398/10/9 دوشنبه
نرم افزارها
1397/7/29 یکشنبه
  • Google.Chrome for android
  • Google.Chrome for IOS
  • AdobeConnect for PC
  • AdobeConnect for android
  • AdobeConnect for IOS
  • فارسی ساز AdobeConnect
  • AnyDesk
پیوندها
1397/6/18 یکشنبه
ارتباط با ما
1397/6/20 سه‌شنبه ارتباط با
برنامه ریزی آموزشی وتحصیلات تکمیلی
مدیر کل: آقای دکتر جاوری - 22442048
معاون :خانم مهندس فکر آزاد -  22485315
مرکزآموزش های الکترونیکی وچندرسانه ای
ریاست: خانم مهندس صفر زاده -22455119
کارشناس مسئول: آقای محمدی جم -22485131
کارشناس فنی: آقای مهندس گیلانی -22454976

پست الکترونیکی:
elearning@pnu.ac.ir
مرکزآموزش های آزاد و کوتاه مدت

ریاست: خانم دکتر جدیدی - 23322796
کارشناس مسئول:آقای یوسفی مهر-22485131
پست الکترونیکی:   azad_pnu@pnu.ac.ir

معرفی مراکز
اخبار
بيشتر
اطلاعیه ها
بيشتر
منابع درسي
بيشتر
تازه ها
بيشتر
آموزش های الکترونیکی و چند رسانه ای
آموزش های آزاد و کوتاه مدت